+0 90 312 397 21 00 Pbx                  

Web Sitemize Hoşgeldiniz. Her Zaman Emrinizdeyiz!.                  

                                                              

Beton Test Cihazlari
Zemin Test Cihazlari
Asfalt Test Cihazlari
Agrega Test Cihazlari

Cimento Test Cihazlari

Malzeme Test Cihazlari
Kaya Mekanigi Test Cihazlari
Fayans Test Cihazlari
Karo Test Cihazlari
Demir Cekme Cihazlari
Genel Laboratuvar Cihazlari
Hassas Teraziler
Merk Kimyasallari & Besiyerileri
Cevher Hazirlama Cihazlari
Mobil Laboratuvar
Sondaj Ekipman & Minaralleri
Boru Test Cihazlari
Laboratuar Test Cihazlari


Abraham Huni Ve Tokmağı
Agrega Aşındırma Makinası
Agrega Çarpma Darbe Degeri Test Cihazı
Agrega Uzunluk Ölçer
Akış Konisi (Flow Cone)
Alevlenme Noktası Tayini Cihazı
Arazi Tipi CBR Cihazı
Asfalt İçeriği Test Cihazı
Asfalt Karot Makinası
Asfalt Kesme Makinası
Toplam:  34  Kayıt
Sayfa : 1  |  2  |  3  |  4  |  Tümü


Asfalt Kompaksiyon Test Çekici (Asphalt Compaction Pedestal).
Çeneli Kırıcı

Silindirik Kırıcı

Diskli Ögütücü

Plastik & Cam Mezürler

Balon Joje & Piknometreler

Plastik & Cam Beherler

Havan Tokmak

Desikatör

 

Cam Termometreler

İbreli Kadranlı Termometre

Max-Min Termometre

Kalem Tipi Dijital Termometre -50 +300 Derece

İnfrared Termometre

Thermo Higrometre Laboratuvar Tipi

Yük Hücresi Load Cell İndikatör

Kuvvet Halkası Provig Ring

Dilital & Mekanik Komparatör Saati

 

Dilital & Mekanik Laboratuvar Kumpası

Beton Test Çekici (N Tipi) .

Beton Mikseri.

Beton Boru Kırma Presi.

Basınçlı Yaşlandırma Kabini

Askılı Değirmen (Aşındırma Cihazı)

Asfalt Santrifüj Ayırıcı.

Asfalt Kompaktörü.

Asfalt Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı.

Arazi Tipi Cbr.

Alkali - Silika Reaksiyonu Test Cihazı.

Agrega Darbe Değeri (Aıv) .

Abraham Hunisi Ve Tokmağı.

200 Ton Kapasiteli Beton Test Presi

Yumuşama Noktası Tayin Cihazı.

Yarı Otomatik Penetrometre

Vakumlu Piknometre Seti.

Standart Penetrometre.

Saybolt Viskometre Banyosu

Bitüm Test Cihazı

Kaya Test Cihazı

Agrega Test Cihazı

Parke Yarma Test Aparatı

Pan Tipi Mikser

Çekme Cihazı

Küp Kalıp

Marshall Kompaktor

Kompaktor Cbr

Vikat Cihazı

Bordür Test Presi

Yalıtım Test Cihazları

Kireç Test Cihazları

Alçı Test Cihazları

Asfalt Test Cihazları

Toprak Test Cihazları

Zemin Test Cihazları

Çelik Test Cihazları

Beton Test Cihazları

Malzeme Test Cihazı

Çimento Basma Presi

Düşme Tablası

Vikat Aleti

asfalt karot makinası (pavement core drilling machine)

asfalt mikseri (asphalt mixer 5 litres capacity)

automatıc bınder extractıon unıt(otomatik bağlayıcı ektraksiyon ünitesi)

benkelman beam aparatı (benkelman beam  apparatus)

düktilite cihazı (ductilometer)

emulsifıed asfalt distilasyon aparatı (emulsified  asphalt distillation)

hidrolik numune çıkarıcı (hydraulic extruder)

kinematik viskozite (kinematic viscometer)

kurutma fırını(etüv) (draying oven)

marshall kompaktor (automatic marshall compactor)

marshall stabilite test cihazı (digital marshall tester)

marshall su banyosu (water bath for marshall specimens)

parlama noktası tayini cihazı (cleveland open cap flash adn fire point tester)

penetrometre (penetrometer)

redwood viskozite (redwood viscometer)

reflux ekstraktor (reflux extractor)

santrifuj ekstaktor (centrifuge extractor)

saybolt viskozite (saybolt viscometer)

sürekli ekstraktor (continuous flow filterless centrifuge)

üniversal numune çıkarıcı (universal extruder)

vakum piknometresi (vacuum pyknometer 10 litres capacity)

yol düzgünlük cihazı (trvelling beam device)

yumuşama noktası tayini cihazı (ring and ball softening point apparatus)

böhme aşındırma cihazı (abrasion böhme tester)

çubuk elekler (bar sieves)

değirmen ve öğütücüler (jar mill)

elekler (sieves)

ezilme direnci tayini cihazı (crushing resistance determination)

kum eşdeğer deney seti (sand equivalent test set)

kum eşdeğer sallama masası (motorized sand equivalent shaker)

kurutma dolabı (drying oven)

kül fırını(muffle furnaces)

los angeles aşındırma cihazı (los angeles abrasion machine)

masa tipi elek sallama (sieve shaker motor operated)

methylene mavisi (blue methylene test set)

mikro deval (micro-deval testing machine)

nem ölçer (moisture meter)

nokta yükleme cihazı (digital point load tester)

ölçerler (gauges)

özgül ağırlık masası (specific gravity frame)

slake durabılıty apparatus(agreganın suda dagılımı test cihazı)

şişe karıştırıcılar (bootle roller)

yassılık elekleri (flakiness sieves)

yüksek kapasiteli elek sallama (hight capacity sieve shaker)

basınç altında su işleme derinliğinin tayini cihazı (water impermeability tester)

beton eğilme test presi (flexure testing machine)

beton hava boşluk ölçer (air entrainment meter )

beton test çekiçleri (concrete test hammers)

beton test presi (compression testing machines)

beton ve mermer kesme makinası (specimen cutting machine)

beton yarma test aparatı (splitting tesile test device)

beton yayılma tablası (flow table)

birim ağırlık kovaları (unit weight measures)

elektrikli karot makinası (core drilling machine,electric motor?

ısıtıcı plakalar (hot plate)

j halkası deneyi (j-ring apparatus)

kapaklı çelik kür tankı (curing tank galvanized steel)

kükürt eritme potası (melting pot)

küp-silindir-bims numune kalıpları(cube and cylinder moulds)

l kutusu deneyi  (l-shape box)

pan tipi mikser (pan type mixer)

pan tipi mikser otomatik (automatic mixer)

plastik kür tankı  (curing tank plactic)

pull off

sıkıştırma faktörü cihazı (compacting factor apparatus)

silindir yarma test aparatı (splitting tesile test device for cylinders)

slump seti (slump cone test)

tepe yükü dayanımı test cihazı (pipe testing machine)

v hunisi akış süresi ölçümü (v-funnel test)

vebe test cihazı (vebe consistometer)

vibrasyon masası (vibrating table)

yayılma deneyi t50 süresi ölçumü  (spray-test)

akış konisi (flow cone)

blaıne hava geçirgenlik cihazı(blaine air permeability apparatus)

blaıne hava geçirgenlik cihazı(otomatik)(automatic blaine air permeability apparatus)

çimento basma eğilme test presi (compression and flexural testing machine)

çimento hava boşluk ölçer cihazı(air content meter 1litre capacity)

çimento kalıpları (moulds for cement)

çimento mikseri (mortar mixer)

flow tables

işlenebilirlik süresi tayini cihazı (lever support)

le chatelıer su banyosu (le chatelier water bath)

manuel vikat cihazı (universal vicat apparatus)

mortar permeabılıty apaaratus  

otoklav (autoclave)

otomatik vikat cihazı (automatic vicat )

penetrasyon değeri ölçümü cihazı (plunger penetration apparatus)

pull off

sarsma masası (jolting apparatus)

uzunluk komparatörü (lenght comparator)

yaş eleme ve incelik tayini cihazı (fineness of fly ash by wet sieving)

yığın yoğunlu cihazı (bulk density of lime)

kleıne cihazı (kleine apparatus)

söndürme kabı (slaking vessel)

penetrasyon değeri ölçümü (plunger penetration apparatus)

yayılma masası (flow tables)

yığın yoğunluğu (bulk density of lime)

kalsi metre (calcimeter)

hava muhtevasyonu(air content meter 1litre capacity)

sarsma test cihazı(jolting apparatus)

buhar kabini (water vapour bath)

 üniversal çekme cihazı (universal hydraulic servo controlled machine 600 kn capacity)

elektromekanik çekme cihazı (electromechanical universal testing machine)

kuru buz yapıcı (dry-ice maker)

çentikli numunenin charpy-izod darbe deneyi (pendulum impact charpy tester)

çentikli numunenin charpy-izod darbe deneyi(otomatik)(automatic pendulum impact charpy tester)

test numunesi hazırlama presi (sample preparation machine)

arazi için manuel çekme cihazı(universal hydraulic machine,hand operated)

arazi cbr krikosu (cbr loading machine handoperated)

büzülme limiti (shrinkage limit set)

cbr kalıp ve aksesuarları  (california bearing ratio-cbr)

cbr stabilite test cihazı (cbr loading machine 50 kn capacity)

dijital su banyosu (digital water bath)

direk kesme cihazı  (direct / residual shear test apparatus)

düsen seviyeli permametre (falling head permeameter)

konsolidasyon cihazı (consolidation test)

kum eşdeğer sallama masası (motorized sand equivalent shaker)

kum eşdeğer seti (sand equivalent test set)

kum konisi (sand density cone apparatus)

likid limit casagrande (liquid limit casagrande)

likid limit konik penetrometre (cone penetrometer)

methylene mavisi (blue methylene test set)

otomatik numune çıkarıcı (hydraulic extruder)

plaka yükleme (plate bearing test equipment 100 kn capacity)

rutubet ve yoğunluk tayini cihazı (nuclear moisture density gauge)

sabit seviyeli permametre (constand head permeameters)

toprak etüdü ve numune alma seti (kit for soil surveys and sampling)

toprak kompaktoru (proctor/cbr compactor )

toprak numune alıcı (surface soil samplers)

üniversal numune çıkarıcı (universal extruder)

yogunluk ve su muhtevası tayini(proktor ile sıkıştırma) (proctor test set)

zemin kuru birim agırlıgı yerınde tayını (balon metodu) (balloon density apparatus 1600 ml capacity)

 

Genel Labaratuvar Gereçleri

 

Reflux Extraktör.
Numune Çıkratma Kirkosu
Marshall Stabilite Test Cihazı.
Karot Alma Makinesi
İnce Kesit Asfalt Fırını (RTFO)
Düktilite Test Cihazı
Düktilite Test Cihazı
Dijital Marshall Stabilite Test Cihazı
Basınçlı Yaşlandırma Kabini
Asfalt Santrifüj Ayırıcı
Asfalt Kompaktörü

Asfalt Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı

beton test çekici jeotest
beton laboratuvar test presi
beton laboratuvarı
beton test cihazları jeotest
Yumuşama Noktası Tayin Cihazı
Yıkama Eleği Derin
Yassılık Endeksi Elek Seti
Yarı Otomatik Penetrometre jeotest
Yarı Otomatik Konik Penetrometre
Vikat Aparatı
Vibratör Omuz Tipi
Vibrasyonlu Masa
Vebe Cihazı"
Vakumlu Piknometre Seti
Üç ve Tek Eksenli Kaya Test Presi
Üç Eksenli Basınç Deney Düzeneği
Tuğla Test Presi 200 kN Kapasiteli Jeotest
Taş ve Karot Ucu Kesme Makinesi
Standart Penetrometre
Standart Konik Penetrometre
Slamp Hunisi Seti
Slake Drability
Silindir Kalıp jeotest
Silindir Başlıklama Seti
Sıkışma Faktörü Aparatı
Saybolt Viskometre Banyosu
reflux Extraktör Jeotest-Ankara

Pundit Ultrasonik Test Cihazı

Presyometre
Plastik Limit Seti
Plastik Küp Kalıp 15x15 Cm
Plaka Yükleme Test Düzeneği
Permeabilite Jeotest Ankara
Özgül Ağırlık Tartım Düzeneği
Otomatik Zemin Kompaktörü Jeotest
Otomatik Vikat Cihazı Ankara
Otomatik Hidrolik Numune Çıkarma Krikosu
Numune Çıkratma Kirkosu
Nokta Yükleme Cihazı
Micro-Deval Aşındırma Cihazı
Marshall Stabilite Test Cihazı
Los Angeles Aşındırma Cihazı Jeotest
Lineer Büzülme Kalıbı Jeotest
Likit Limit Aleti Jeotest
Laboratuvar Etüvü Jeotest
Kür Havuzu Plastik Jeotest
Kür Havuzu Jeotest
Küp Kalıp 15x15 Jeotest
Kükürt Eritme Potası Jeotest
Kum Konisi jeotest
Kum Eşdeğeri Deney Seti
Konsolidasyon Cihazı
Konik Kırıcı
Kiriş Kalıp
Karot Alma Makinesi
Jeolog Pusulası Jeotest
Jeolog Çekici
İnce Kesit Asfalt Fırını (RTFO)

Hidrometre İle Sedimantasyon Tayini

Hidrolik Çeneli Çelik Çekme Cihazı
Hızlı Nem Tayin Seti
Hava Ölçer (B Tipi)
Hava Ölçer (A Tipi)
Düktilite Test Cihazı
Direkt Kesme Test Cihazı
Dijital Su Banyosu
Dijital Marshall Stabilite Test Cihazı
Dijital CBR (California Taşıma Oranı) Test Cihazı
Dijital Beton Test Çekici
Çimento Yayılma Tablası (Flow Table)
Çimento Test Presi
Çimento Prizma Kalıbı
Çimento Otoklavı
Çimento Mikseri
Çeneli Kırıcı
CBR Kalıbı ve Aksesuarları
Bölgeç
Böhme Yüzey Aşındırma Cihazı
Boy Uzama Endeksi
Blaine Aparatı
Beton Yayılma Tablası
Beton Test Çekici (N tipi)
Beton Mikseri
Beton Boru Kırma Presi
Basınçlı Yaşlandırma Kabini
Askılı Değirmen (Aşındırma Cihazı)
Asfalt Santrifüj Ayırıcı
Asfalt Kompaktörü
Asfalt Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı
Arazi Tipi CBR
Alkali - Silika Reaksiyonu Test Cihazı
Agrega Darbe Değeri AIV
Abraham Hunisi ve Tokmağı
2000 kN Kapasiteli Beton Test Presi

Elek Setleri (Sieve Sets).

Le Chatelier Cam Şişesi (Le Chatelier Flask).

Çimento Test Cihazları Ekipmanları Makinaları (Cement Laboratuary Testing Equipment Machines And Apparatus):

Asfalt Tekerlek İzi Test Cihazı (Wheel Tracker Asphalt Bitumen Testing Machine).

Asfalt Laboratuarı Test Cihazları (Asphalt Bitumen Laboratuary Testing Equipment Machines Apparatus).

Benkelman Kiriş Asfalt Test Cihazı (Benkelman Beam Asphalt Testing Equipmen).

 

Sürtünme Direnci Asfalt Test Cihazı (Friction Asphalt Tester).

Asfalt Saha Permeabilite Test Cihazı (Field Permeability Asphalt Testing Apparatus).

İnce Örtü Soyulma Asfalt Test Cihazı (Constant Stripping Of Bitumen Testing Equipment).

Trichloroethane Çözünürlük Test Cihazı (Solubility Bituminous Asphalt Testing Apparatus).

Yüzey Profilografı (Pavement Profilograph).

Asfalt Mikseri (Asphalt Mixer).

Su Basması Genişleme Kalıbı (Flood Expansion Mold).

Asfalt Kompaksiyon Test Çekici (Asphalt Compaction Pedestal).

Jeotest Laboratuvar Test Cihazları ,Firmasının Ürün Gamı;
JEOTEST LABORATUAR TEST CİHAZLARI SAN TİC LTD ŞTİ . İnşaat, Madencilik, Metalurji, Çevre, Tarım, Plastik - Kauçuk, Ambalaj, Kağıt, Metal, Tekstil, Boya, Deri ve Petrokimya gibi endüstriyel sektörlere ar - ge ve kalite kontrol amaçlı olarak TS, DIN, BS, ASTM, ISO, EN gibi normlara uygun testlerde kullanılan laboratuar test cihazlarının, hem temsilcilik bazında satış hem de imalat ve servis hizmetlerini vermektedir. Genel merkezi ve imalathanesi Ankara'da olup, illerdeki bayileri ile yurt çapındaki müşterilerine ulaşabilmektedir.

Jeotest Laboratuvar Test Cihazları ,Firmasının Ürün Gamı;

İnşaat, Madencilik, Metalurji, Çevre, Tarım Grubu;
Asfalt (Asphalt)
Beton (Concrete)
Çimento / Alçı (Cement / Lime)
Zemin (Soil)
Agrega (Aggregate)
Kaya Mekaniği (Rock Mechanics)
Laboratuvar Test Cihazları
Nükleer Rutubet ve Yoğunluk Test Cihazı (Moisture / Density Gauge)
In - Situ Zemin Sıkılığı / Kompaksiyon Modülü Cihazı (GeoGauge In - Place Soil Stiffness / Modulus Compaction Gauge)
İnşaat Mühendisliği Uygulamaları için Inklinometre Probları (Inklinometer, Inclination Transducer), Oturma Sensörleri (Settlement Transducers), Kabarma Sensörleri (Hallow Load Cells), Zemin - Donatı - Beton Stres ve Basınç Sensörleri (Pressure and Stress Transducers For Soil - ReinforcingBar - Concrete), Boşluk Basınç Sensörleri / Konik Penetrometreler (Pore Pressure Transducers / Cone Penetrometer), Çoklu Extensometreler (Multiaxial Rock - Bed Strain Transducers and Multistages Rock - Bed Displacement Transducers), Sürtünme Sensörleri (Skin Friction Transducers), Su Kaçağı Ölçüm Sistemleri (Leakage Water Measuring Systems), Sismik Baraj Çevresi Davranış Görüntüleme Sistemi (Seismic Dam Banking Behavior Monitoring Systems), Çatlak Hareket Sensörleri (Crack Displacement Transducers)
Veri Toplama ve Analiz Sistemleri (Data Loggers, Memory Data Recorder/Analyzers)
Strain Gauge
Lineer Deplasman Ölçerler (Displacement Transducers)
Yük Hücreleri (Load Cells)
Basınç Sensörleri (Pressure Transducers)
Tork Sensörleri (Torque Transducers)
İvme Ölçüm Sensörleri (Acceleration Transducers)
Çarpma / Performans Test Sensörleri (Crash/Performance Test Equipment)
PSB için Eğilme, Çarpma, Çevrimsel Yorulma Deney Cihazları
Instrumentation Amplifiers
Fotosentez Analiz Sistemleri (Photosynthesis Systems)
Gaz Analiz Cihazları (Gas Analysis)
Porometer
Gövde Akış Ölçerler (Sap Flow Sensors)
PAR, Işık, Radyasyon Sensörleri ve Örtülenme Analizi (PAR, Light, Radiation Sensor, Canopy Analysis)
Spectrometry
Veri Toplama Sistemleri (Data Logger)


Plastik - Kauçuk, Ambalaj, Kağıt, Metal, Tekstil, Boya, Deri ve Petrokimya Grubu;
Plastik, kauçuk, ambalaj, metal, deri vb sektörlere yönelik olarak 100kg' den 3000 tona kadar elektromekanik ve hidrolik tip çekme, kopma, basma, delme, burulma, eğilme, sürtünme, sıyırma gibi testlerinin gerçekleştirildiği Universal test cihazları, Charpy - İzod darbe test, Melt indeks, HDT - Vicat, stiffness test cihazları.
Ambalaj sektörüne yönelik olarak plastik filmlerde ısıl yapıştırma(heat sealing), gaz geçirgenlik, su buharı geçirgenlik, torba taşıma ağırlığı test cihazları, kalınlık ölçer, test örneği kesme giyotinleri.
Deri, ayakkabı sektörüne yönelik penetrometre, abrasyon, yapışma dayanımı, fleksometre, su ve su buharı, permeabilite ve benzeri cihazları.
Plastik boru sektörüne yönelik iç basınç test cihazları, şartlandırma kabinleri, boru kapakları, düşey darbe test cihazları, X ray çok katlı boru ölçüm cihazları, SCP, RCP(Yavaş ve Hızlı çatlak büyüme), Termal Cycling.
Plastik, boya, kaplama sektörlerine yönelik parlaklık, pusluluk, yansıma, saydamlık, portakal kabuğu, renk rehberi, sıvı renk spektrometresi, boya uygulaması, aşınma, yapışma, yoğunluk, film kalınlığı, kuruma zamanı, sertlik, darbe, elastikiyet, bükülme dayanımı, sıvama dayanımı, ahşap nemmetre, fırın sıcaklığı ve ağdalık test cihazları.
Petrokimya endüstrisi için Kinematik, Brookfield, Saybolt Viskozite, Penetrasyon, Pensky Martens, Cleveland, Tag Parlama Noktası Tayini, Renk, Yoğunluk, Distilasyon, Su, Sülfür, Kurşun, Tuz Içeriği Testleri, Oksidasyon Stabilitesi, Bakir, Gümüş Korozyonu, Köpüklenme Karakteristikle
Jeotest Laboratuvar Test Cihazları, 1997 den beri faaliyet göstermektedir.


İnşaat Test, Deney, Ölçüm Cihazları,
İnşaat Sektörü Test Cihazları,
Beton Rutubet Ölçüm Cihazları,
Nükleer Rutubet ve Yoğunluk Test Cihazı (Moisture / Density Gauge),
Veri Toplama ve Analiz Sistemleri,
Yük Hücreleri (Load Cell),
Basınç Sensörleri,
Tork Algılayıcıları,
Fotosentez Analiz Cihazları,
Gaz Analizörü,
Akış Sensörleri,
Spektrometre,
Gaz Kromotografı / Gaz Spektrometresi,
Çekme, Kopma, Basma, Delme, Burulma, Eğilme, Sürtünme Test Cihazları,
Yapışma Test Cihazları,
Esneklik Test Cihazları,
Geçirgenlik Test Cihazları,
Sızdırmazlık Test Cihazları,
Parlaklık, Pusluluk, Yansıma, Saydamlık Test Cihazları,
Tekstil Büküm Test Cihazları,
Tekstil Işık Haslığı Test Cihazları,
Tekstil Mukavemet Test Cihazları,
Tekstil Rutubet Ölçüm Cihazları
Kireç Test Cihazları

Elek Sallama Cihazı

Böhme Test Cihazı

Mikro-Deval Aşındırma Cihazı

Los Angeles Aşınma Cihazı

Pull Off

Blaine Hava Geçirgenlik Cihazı

Çimento Hava Boşluk Ölçer Cihazı

Beton Hava Boşluk Ölçer Cihazı

Vibrasyon Masası

Flow Table

Yaş Eleme Ve İncelik Tayini Cihazı

Çimento Basma Eğilme Test Presi

Kür Tankı

Kül Fırını

Slump Seti

J Halkası

V Funnel

L Kutusu Deneyi

Silindir Yarma Test Aparatı

Beton Yarma Test Aparatı

Vebe Test Cihazı

Konsolidasyon Cihazı

Benzinli Karot Makinası

Asfalt Karot Makinası

Elektrikli Karot Makinası

Başlıklama Seti

Kükürt Eritme Potası

Likid Limit Konik Penetrometre

Metilen Mavisi Test Cihazı

Basınç Altında Su İşleme Derinliginin Tayini Cihazı

Pandülün Cihazı

Kuru Buz Yapıcı

Kleine Cihazı

Buhar Kabini

Beton Test Çekici

Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı

Beton,Mermer Kesme Makinası

Kurutma Dolabı

Yassılık Elekleri

Çelik,Çubuk Analiz Elekleri

Malzeme Test Ekipmanları

Load Cell And Pressure Transmıtters Spare Part Productıon Mould Desıgn And Productıon

Aggregate-Rock Test Equıpments Bıtumen-Asphat Test Equıpments Concrete Test Equıpments Cement Test Equıpments Steel Test Equıpments Soıl Test Equıpments General Equıpment Electronıc Presısıon

Kalibrasyon Hizmeti

Ayakkabı Deri Tekstil Test Cihazları

Gıda Tekstür Analiz Test Cihazları

Civata Vida Totsiyon Test Cihazı

Sertlik Ölçme Test Cihazları

Metal Test Cihazları

Plastik Test Cihazı

Üniversal Çekme Kopma Test Cihazı

Oluklu Mukavva Test Cihazı

Karton Test Cihazı

Kağıt Test Cihazları

Ambalaj Test Cihazları

Genel Laboratuvar Gereçler

Kauçuk Test Cihazı

Mekanik Terazi

Özgül Agırlık Terazisi

Hassas Terazi

Analitik Hassas Terazi

Bitüm Test Cihazı

Kaya Test Cihazı

Agrega Test Cihazı

Parke Yarma Test Aparatı

Pan Tipi Mikser

Çekme Cihazı

Küp Kalıp

Marshall Kompaktor

Kompaktor Cbr

Vikat Cihazı

Bordür Test Presi

Yalıtım Test Cihazları

Kireç Test Cihazları

Alçı Test Cihazları

Asfalt Test Cihazları

Toprak Test Cihazları

Zemin Test Cihazları

Çelik Test Cihazları

Beton Test Cihazları

Malzeme Test Cihazı

Çimento Basma Presi

Düşme Tablası

Vikat Aleti

Çimento Eğilme Kalıbı

Çimento Basma Kalıbı

Çimento Kırma Başlığı

Çimento Mikseri

Bleyn Aparatı

Akış Ölçer

Le Chatelıer Balonu

Le Chatelıer Kalıbı

Le Chatelıer Banyosu

Kaya Test Çekici Jeotest

Dijital Nokta Yükleme Cihazı

Suda Aşınma Testi Cihazı

Dikey Karot Kesme Cihazı

Demir Çekme & Basma Cihazı

Mobil Laboratuvar

Etüv 120lt 250lt 500lt 750lt

Su Banyosu Dijital

Su Destile Cihazı

Kül Fırını Jeotest

Elek Seti & Analiz Eleği

Elek Sallama Cihazı

Hassas Mekanik Terazi

Elektronik Hassas Baskül

Elektronik Hassas Terazi

Özgül Agırlık Sehbası & Özğül Ağırlık Terazisi

Laboratuvar Tipi Bölgeç

Numune Alma Tepsileri

Çeneli Kırıcı

Silindirik Kırıcı

Diskli Ögütücü

Laboratuvar Cihazları

Los Angeles Aşındırma Bilyeleri

Beton Küp Numune Kalıbı 15 X 15 X 15 Cm / Pik Döküm-Yada Plastik

Slump Hunisi Deney Seti

Çamur Terazisi

Forney Taze Betonda Hava Boşluk Ölçer

Alla France Laboratuvar Ürünleri

Dijital Çatı Kaplama Yapışkanlık Test Cihazı (Digital Tile Adhesive Testing System) Jeotest

Açma Kapama Dayanımı Test Cihazı (Outlet And Plug Durability Tester) Jeotest

Gurley Densometresi (Gurley's Densometer) Jeotest

Kutu Basınç Test Cihazı (Corrugated Box Comppression Testing System) Jeotest

Alev Alma Test Cihazı (Flame Tester) Jeotest

Dupont Tipi Boya Filmi Vuruş Test Cihazı (Dupont Type Paint Film Impact Testing Apparatus) Jeotest

Hassas Kesim Cihazı (Precision Cutting Machine).

Vikat Yumuşama Noktası Test Cihazı (Vicat Softening Point Testing Apparatus).

Mc-Burner Çentik Test Cihazı (Mc-Burner Indetation Testing )Jeotest

Hava Şartları Soldurma Test Cihazı (Weather/Fade-Meter).

Elemendorf Yüksek Dayanım Test Cihazı (Elemendorf's Tearing Strength Testing Equipment).

Mullen Tipi Patlama Test Cihazı (Mullen Type Bursting Tester).

Ozon Dayanım Test Odası (Ozene Aging Test Chamber)Jeotest

Taber Tip Aşındırma Test Cihazı (Taber Type Abrasion Testing Machine).

 

Lastik Yaşlandırma Test Cihazı (Rubber Aging Tester).

Halka Dinanometre (Loop Dynamometer).

Lastik Viskozite Cihazı (Money Viscometer).

Özel Ölçüm- Kontrol Test Cihazları Ekipmanları Makinaları (Special Measuring - Controlling Laboratuary Testing Equipment Machines And Apparatus):

Metal Dedektörleri (Metal Detectors)

Rüzgar Hızı Ölçüm Cihazı (Ananometer).

 

 Ahşap Nem Ölçme Cihazı (Wood Moisturemeter).

Manyetik Isıtıcılı Karıştırıcı (Magnetic Stirrer).

İletkenlik Ölçüm Cihazı (Conductivity Meter).

Silikon Fırını (Siliconit Muffule Furnace).

Kül Fırını (Muffule Furnace).

Sabit Sıcaklık Ve Nem Odası (Constant Humudity And Temperature Chamber).

Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı (Coating Thickness Gauge Measuring Equipment).

Kumpas Ve Takometre Çeşitleri (Vernier And Tacometer).

Su Damıtma Cihazı (Distiller).

Dijital Nem Ve Sıcaklık Termometreleri (Digital Humudity And Temperature Termometers).

Dijital Hassas Teraziler (Digital Precision Balances).

Ölçme - Kontrol Test Cihazları Ekipmanları Makinaları (Measuring - Controlling Laboratuary Testing Equipment Machines And Apparatus):

Destekli Sertlik Test Cihazı (Shore Hardness Tester).

 

Vickers Sertlik Test Cihazı (Micro Vikers Hardness Testing Machine).

Portatif Brinel Sertlik Test Cihazı (Portable Brinell Hardness Testing Machine).

Anahtar Dayanım Test Cihazı (Switch Durability Tester).

Hidrolik Sıcak Pres (Hydrolic Hot Press).

Numune Kesme Makinesi (Sample Cutting Machine).

Parlatma Makinesi (Polishing Mahine).

Döner Tip Yorma Test Makinesi (Rotary Bending Fatique Testing Machine).

Charpy Etki Test Cihazı (Charpy Impact Testing Mahine).

Tel Bükülmesi Test Aleti (Wire-Twist Testing Mahine).

Brinel Sertlik Test Cihazı (Brinell Hardness Tester).

Rockwell Sertlik Test Cihazı (Rockwell Hardness Tester).

 

Metal - Demir Test Cihazları Ekipmanları Makinaları (Metal - Iron Laboratuary Testing Equipment Machines And Apparatus):

Agrega Çakıl Laboratuarı Test Cihazları (Aggregate Laboratuary Testing Equipment Machines Apparatus).

Boşluk Miktarı Tespit Cihazı (Void Measurement Apparatus).

Bölgeç (Rifle Type Sample Splitter).

 

Agrega Dayanıklılık Test Cihazı (Compaction Aggregate Testing Apparatus).

Numune Tepsileri (Sample Pans).

Kum Organik Kirlilik Test Cihazı (Sand Organic Impurities Testing Apparatus).

Birim Ağırlık Kapları (Unit Weight Measure).

Yassılık Şablonu Agrega Ezme Test Cihazı (Flakiness Aggregate Testing Apparatus).

Kazıma Sertlik Test Cihazı (Scratch Hardness Tester).

Deval Aşındırma Test Cihazı (Deval Abrasion Testing Machine).

Agrega Çarpma Test Cihazı (Aggregate Crushing Testing Machine).

Agrega Kırma Test Cihazı (Aggregate Impact Testing Mahine).

Agrega Yıkama Eleği (Aggregate Washing Sieve).

Elek Sallama Cihazı (Sieve Shaker).

Los Angeles Test Cihazı (Los Angeles Abrasion Testing Mahine).

Hızlı Nem Tayin Cihazı (Speedy Moisture Tester).

Kızıl Ötesi Nem Ölçer (Infrared Moisture Meter).

Özgül Ağırlık Sehpası (Coarse Aggregate Spesific Gravity).

Agrega - Çakıl Test Cihazları Ekipmanları Makinaları (Aggregate Laboratuary Testing Equipment Machines And Apparatus):

Harç Büzülme Test Cihazı (Shrinkage Testing System).

Viscomat Nt Reometre (Viscomat Nt Rheometer).

Bt2 Reometre (Bt2 Rheometer).

Çimento Laboratuarı Test Cihazları (Cement Laboratuary Testing Equipment Machines Apparatus).

Çimento Test Presi (Cement Compression Testing Machine).

Harç Permeabilite Kalıbı (Mortar Permeability Testing Mold).

Kür Odası (Humidity Curing Apparatus).

 

Harç Permeabilite Test Cihazı (Mortar Permeability Testing Apparatus).

Harç Akış Test Cihazı (Mortar Bleeding Testing Apparatus).

Auto Clave Çimento Test Cihazı (Auto Clave Cement Testing Equipment).

Grouting Mold (Grouting Mold).

Vakum Pompası (Vacum Pump).

 

Üç Parçalı Harç Kiriş Kalıbı (Three Gang Mortar Mold).

Eğilme Test Cihazı (Flexure Testing Machine).

Su Hacim Test Cihazı (Water Content Testing Apparatus).

Küp Numuneleri İçin Sallama Makinesi (Vibration Machine).

Çimento Küp Kalıp (Cement Cubic Mold).

Dijital Briquette Test Cihazı (Digital Briquette Test Apparatus).

Manuel Harç Yayılma Tablası (Manuel Mortar Flow Table).

Motorlu Harç Yayılma Tablası (Motorized Mortar Flow Table).

Asfalt Test Cihazları Ekipmanları Makinaları (Asphalt - Bitumen Laboratuary Testing Equipment Machines And Apparatus):

Harç Mikseri (Mortar Mixer).

Gillmore Test Cihazı (Gillmore Testing Apparatus).

Vikat Aleti (Vicat Apparatus).

Çimento Kalorimetresi (Cement Calorimeter).

Ortaklık Yapısı Hakkında Önemli Duyru.
Firmamızın Ortaklık Yapısı Degişmiştir.
JEOTEST > Haber Duyru İşlemleri / Çeneli Kırıcı
Çeneli Kırıcı

Silindirik Kırıcı

Diskli Ögütücü

Plastik & Cam Mezürler

Balon Joje & Piknometreler

Plastik & Cam Beherler

Havan Tokmak

Desikatör

 

Cam Termometreler

İbreli Kadranlı Termometre

Max-Min Termometre

Kalem Tipi Dijital Termometre -50 +300 Derece

İnfrared Termometre

Thermo Higrometre Laboratuvar Tipi

Yük Hücresi Load Cell İndikatör

Kuvvet Halkası Provig Ring

Dilital & Mekanik Komparatör Saati

 

Dilital & Mekanik Laboratuvar Kumpası

Beton Test Çekici (N Tipi) .

Beton Mikseri.

Beton Boru Kırma Presi.

Basınçlı Yaşlandırma Kabini

Askılı Değirmen (Aşındırma Cihazı)

Asfalt Santrifüj Ayırıcı.

Asfalt Kompaktörü.

Asfalt Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı.

Arazi Tipi Cbr.

Alkali - Silika Reaksiyonu Test Cihazı.

Agrega Darbe Değeri (Aıv) .

Abraham Hunisi Ve Tokmağı.

200 Ton Kapasiteli Beton Test Presi

Yumuşama Noktası Tayin Cihazı.

Yarı Otomatik Penetrometre

Vakumlu Piknometre Seti.

Standart Penetrometre.

Saybolt Viskometre Banyosu

Bitüm Test Cihazı

Kaya Test Cihazı

Agrega Test Cihazı

Parke Yarma Test Aparatı

Pan Tipi Mikser

Çekme Cihazı

Küp Kalıp

Marshall Kompaktor

Kompaktor Cbr

Vikat Cihazı

Bordür Test Presi

Yalıtım Test Cihazları

Kireç Test Cihazları

Alçı Test Cihazları

Asfalt Test Cihazları

Toprak Test Cihazları

Zemin Test Cihazları

Çelik Test Cihazları

Beton Test Cihazları

Malzeme Test Cihazı

Çimento Basma Presi

Düşme Tablası

Vikat Aleti

asfalt karot makinası (pavement core drilling machine)

asfalt mikseri (asphalt mixer 5 litres capacity)

automatıc bınder extractıon unıt(otomatik bağlayıcı ektraksiyon ünitesi)

benkelman beam aparatı (benkelman beam  apparatus)

düktilite cihazı (ductilometer)

emulsifıed asfalt distilasyon aparatı (emulsified  asphalt distillation)

hidrolik numune çıkarıcı (hydraulic extruder)

kinematik viskozite (kinematic viscometer)

kurutma fırını(etüv) (draying oven)

marshall kompaktor (automatic marshall compactor)

marshall stabilite test cihazı (digital marshall tester)

marshall su banyosu (water bath for marshall specimens)

parlama noktası tayini cihazı (cleveland open cap flash adn fire point tester)

penetrometre (penetrometer)

redwood viskozite (redwood viscometer)

reflux ekstraktor (reflux extractor)

santrifuj ekstaktor (centrifuge extractor)

saybolt viskozite (saybolt viscometer)

sürekli ekstraktor (continuous flow filterless centrifuge)

üniversal numune çıkarıcı (universal extruder)

vakum piknometresi (vacuum pyknometer 10 litres capacity)

yol düzgünlük cihazı (trvelling beam device)

yumuşama noktası tayini cihazı (ring and ball softening point apparatus)

böhme aşındırma cihazı (abrasion böhme tester)

çubuk elekler (bar sieves)

değirmen ve öğütücüler (jar mill)

elekler (sieves)

ezilme direnci tayini cihazı (crushing resistance determination)

kum eşdeğer deney seti (sand equivalent test set)

kum eşdeğer sallama masası (motorized sand equivalent shaker)

kurutma dolabı (drying oven)

kül fırını(muffle furnaces)

los angeles aşındırma cihazı (los angeles abrasion machine)

masa tipi elek sallama (sieve shaker motor operated)

methylene mavisi (blue methylene test set)

mikro deval (micro-deval testing machine)

nem ölçer (moisture meter)

nokta yükleme cihazı (digital point load tester)

ölçerler (gauges)

özgül ağırlık masası (specific gravity frame)

slake durabılıty apparatus(agreganın suda dagılımı test cihazı)

şişe karıştırıcılar (bootle roller)

yassılık elekleri (flakiness sieves)

yüksek kapasiteli elek sallama (hight capacity sieve shaker)

basınç altında su işleme derinliğinin tayini cihazı (water impermeability tester)

beton eğilme test presi (flexure testing machine)

beton hava boşluk ölçer (air entrainment meter )

beton test çekiçleri (concrete test hammers)

beton test presi (compression testing machines)

beton ve mermer kesme makinası (specimen cutting machine)

beton yarma test aparatı (splitting tesile test device)

beton yayılma tablası (flow table)

birim ağırlık kovaları (unit weight measures)

elektrikli karot makinası (core drilling machine,electric motor?

ısıtıcı plakalar (hot plate)

j halkası deneyi (j-ring apparatus)

kapaklı çelik kür tankı (curing tank galvanized steel)

kükürt eritme potası (melting pot)

küp-silindir-bims numune kalıpları(cube and cylinder moulds)

l kutusu deneyi  (l-shape box)

pan tipi mikser (pan type mixer)

pan tipi mikser otomatik (automatic mixer)

plastik kür tankı  (curing tank plactic)

pull off

sıkıştırma faktörü cihazı (compacting factor apparatus)

silindir yarma test aparatı (splitting tesile test device for cylinders)

slump seti (slump cone test)

tepe yükü dayanımı test cihazı (pipe testing machine)

v hunisi akış süresi ölçümü (v-funnel test)

vebe test cihazı (vebe consistometer)

vibrasyon masası (vibrating table)

yayılma deneyi t50 süresi ölçumü  (spray-test)

akış konisi (flow cone)

blaıne hava geçirgenlik cihazı(blaine air permeability apparatus)

blaıne hava geçirgenlik cihazı(otomatik)(automatic blaine air permeability apparatus)

çimento basma eğilme test presi (compression and flexural testing machine)

çimento hava boşluk ölçer cihazı(air content meter 1litre capacity)

çimento kalıpları (moulds for cement)

çimento mikseri (mortar mixer)

flow tables

işlenebilirlik süresi tayini cihazı (lever support)

le chatelıer su banyosu (le chatelier water bath)

manuel vikat cihazı (universal vicat apparatus)

mortar permeabılıty apaaratus  

otoklav (autoclave)

otomatik vikat cihazı (automatic vicat )

penetrasyon değeri ölçümü cihazı (plunger penetration apparatus)

pull off

sarsma masası (jolting apparatus)

uzunluk komparatörü (lenght comparator)

yaş eleme ve incelik tayini cihazı (fineness of fly ash by wet sieving)

yığın yoğunlu cihazı (bulk density of lime)

kleıne cihazı (kleine apparatus)

söndürme kabı (slaking vessel)

penetrasyon değeri ölçümü (plunger penetration apparatus)

yayılma masası (flow tables)

yığın yoğunluğu (bulk density of lime)

kalsi metre (calcimeter)

hava muhtevasyonu(air content meter 1litre capacity)

sarsma test cihazı(jolting apparatus)

buhar kabini (water vapour bath)

 üniversal çekme cihazı (universal hydraulic servo controlled machine 600 kn capacity)

elektromekanik çekme cihazı (electromechanical universal testing machine)

kuru buz yapıcı (dry-ice maker)

çentikli numunenin charpy-izod darbe deneyi (pendulum impact charpy tester)

çentikli numunenin charpy-izod darbe deneyi(otomatik)(automatic pendulum impact charpy tester)

test numunesi hazırlama presi (sample preparation machine)

arazi için manuel çekme cihazı(universal hydraulic machine,hand operated)

arazi cbr krikosu (cbr loading machine handoperated)

büzülme limiti (shrinkage limit set)

cbr kalıp ve aksesuarları  (california bearing ratio-cbr)

cbr stabilite test cihazı (cbr loading machine 50 kn capacity)

dijital su banyosu (digital water bath)

direk kesme cihazı  (direct / residual shear test apparatus)

düsen seviyeli permametre (falling head permeameter)

konsolidasyon cihazı (consolidation test)

kum eşdeğer sallama masası (motorized sand equivalent shaker)

kum eşdeğer seti (sand equivalent test set)

kum konisi (sand density cone apparatus)

likid limit casagrande (liquid limit casagrande)

likid limit konik penetrometre (cone penetrometer)

methylene mavisi (blue methylene test set)

otomatik numune çıkarıcı (hydraulic extruder)

plaka yükleme (plate bearing test equipment 100 kn capacity)

rutubet ve yoğunluk tayini cihazı (nuclear moisture density gauge)

sabit seviyeli permametre (constand head permeameters)

toprak etüdü ve numune alma seti (kit for soil surveys and sampling)

toprak kompaktoru (proctor/cbr compactor )

toprak numune alıcı (surface soil samplers)

üniversal numune çıkarıcı (universal extruder)

yogunluk ve su muhtevası tayini(proktor ile sıkıştırma) (proctor test set)

zemin kuru birim agırlıgı yerınde tayını (balon metodu) (balloon density apparatus 1600 ml capacity)

 

Kaynak
Oluşturma 22.07.2011 14:01:16
Hit4082